MENU

Prevádzkovateľ

MD-Bavaria Žilina, s.r.o.
Bytčická 8105/82 010 01 Žilina

IČO: 36400882
DIČ: 2020133753
IČ DPH: SK2020133753

Podmienky nákupu MD-Bavaria Žilina, s.r.o. na internetovej stránke www.mdmoto.sk

1.Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým
užívateľom stránok mdmoto.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") a spoločnosťou MD-BAVARIA ŽILINA, s.r.o. so sídlom: Bytčická ul. 82,  010 01 Žilina. (Ďalej len MD-BAVARIA ŽILINA)

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. MD-BAVARIA ŽILINA môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve našich stránok . Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.

Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

2. Priebeh objednávky

Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe Záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom alebo telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese motorrad@md-bavaria.sk  alebo telefonicky na čísle +421 41 507 2870. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.

ak Vám tovar nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

4. Ceny, cena dopravy

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v mene EURO vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. 
Náklady na dopravu sa užívateľovi vypočítajú pri odosielaní objednávky. Zásielku posielame kuriérom DPD na území Slovenskej republiky. Cena dopravy je 4,80 EUR s DPH do celkovej hmotnosti tovaru 10 kg a pri celkovej hmotnosti  tovaru nad 10 kg je cena dopravy  15 EUR . Odoslaním objednávky do nášho systému užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s aktuálnym cenníkom poštovného. 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

 

5. Spôsob platby

- na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

- platba bankovým prevodom na náš účet po zaslaní predfaktúry


6. Zľavy

Pri nákupe je možné uplatniť len jednu formu zľavy. Zľavu nie je možné kombinovať s inou zľavou.


7. Dostupnosť tovaru 

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že niektorý  z objednaných výrobkov nie k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať e-mailom, alebo telefonicky do 24 hodín od dátumu objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať, alebo Vám ponúkneme náhradu za objednaný tovar.


8. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

b) dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

c) ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním
ďalší postup.

d) Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

a) oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

c) za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

d) prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných a neprekonateľných prekážok


Kupujúci sa zaväzuje:

a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

b) zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

c) v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajúci má právo nedodať objednaný tovar zákazníkovi, ktorý v minulosti neprevzal tovar a neuhradil predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s expedovaním a spätným doručením tovaru.9. Dodacie lehoty


Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky expedujeme v čo najkratšom čase a to v závislosti od dostupnosti tovaru. Následne Vám doručovateľská organizácia zásielku doručí spravidla do 3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach (nepriaznivé počasie, a pod.) sa môže doba dodania predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

 

10. Vrátenie tovaru

Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou. .

Tovar nám prosím zašlite doporučene na adresu: MD-Bavaria Žilina, s.r.o., Bytčická ul. 82,  010 01 Žilina a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi...), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet do 15 dní.


11. Reklamačný poriadok MD-Bavaria Žilina, s.r.o.

Viď samostatnú kapitolu reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom spoločnosti MD-Bavaria Žilina, s.r.o, ktorý je zverejnený na internetovej stránke v sekcii články a priamo v kamennej predajni.


12. Názory a pripomienky

Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi sú čítané a kontrolované. MD-BAVARIA ŽILINA si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).


13. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 31.10.2018.