MENU

Časť I.

Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na MDMOTO.SK? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

 • daňový doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný

Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka/výrobca

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: motorrad@md-bavaria.sk, kde uvediete:
  • typ výrobku
  • jeho výrobné číslo
  • číslo predajného dokladu
  • popis závady

Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

 1. Pošlite alebo osobne doručte tovar na adresu MD-BAVARIA ŽILINA, s.r.o. so sídlom: Bytčická ul. 82,  010 01 Žilina spolu s popisom závady, záručným listom alebo dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienokreklamačného poriadku.

Časť II.

Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na MDMOTO.SK? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

 • daňový doklad o kúpe
 • záručný list (ak je povinný)
 • detailný popis závady

Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom nie je ohraničená zákonom, ako predajca sa však zaväzujeme dodržať lehotu 60 dní na vybavenie reklamácie. V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

Riešenie Vašej reklamácie

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: motorrad@md-bavaria.sk, kde uvediete:
  • typ výrobku
  • jeho výrobné číslo
  • číslo predajného dokladu
  • popis závady
 2. Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).
 3. Pošlite alebo osobne doručte tovar na adresu MD-BAVARIA ŽILINA, s.r.o. so sídlom: Bytčická ul. 82,  010 01 Žilina spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

 

MD-BAVARIA ŽILINA, s.r.o.

Bytčická 82, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 507 2870

E-Mail: motorrad@md-bavaria.sk